Zvoľte prosím šírku

Skladom máme materiál v nižšie uvedených šírkach.
Šírkou (W) sa rozumie rozmer v smere prútov,
dĺžkou (L) sa rozumie rozmer v smere rolky.

W = 1.2m
W = 1.8m